Pavla Bělostíková je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Leader Decision.

Od dětství se zajímala o rozhodování a štěstí. Vystudovala ekonomii a získala magisterský titul v oboru Human Decision Science (behaviorální ekonomie s důrazem na psychologii rozhodování), její závěrečný výzkum se zaměřil na pozitivní psychologii (zejména životní spokojenost a sebekontrolu). Její studie o sebekontrole, schopnostech myšlení a životní spokojenosti byla publikována v časopise Current Psychology. Zjistila, že lidé, kteří mají vyšší sebekontrolu, jsou schopni lépe ovládat své myšlenky (nepropadají ruminaci – opakovanému přežvýkávání negativních nebo jiných neproduktivních myšlenek), a proto jsou výrazně šťastnější. Takže, štěstí je stav mysli a zvýšením naší sebekontroly můžeme být v našich životech spokojenější. Vždy věřila, že ekonomie a psychologie by měly být propojeny a že tyto dvě vědy mohou být lidem a společnostem ku prospěchu.

Kromě akademických znalostí má spoustu skutečných životních zkušeností. Žila, studovala a pracovala v mnoha různých zemích a čelila mnoha kulturním rozdílům. Žila v České republice, Německu, Velké Británii, Španělsku, Rakousku a v současné době žije v Brazílii. Hodně cestovala, což jí otevřelo mysl a naučilo ji vidět věci z mnoha různých perspektiv. Je mezinárodní certifikovanou koučkou. 

Její nejsilnější charakteristiké silné stránky podle VIA (value in action character strengths survey) jsou perspektiva – vhled a moudrost, otevřenost mysli, úsudek, kritické myšlení a autentičnost, integrita, upřímnost. Tyto charakteristické silné stránky vědomě využívá k tomu, aby svým klientům přinesla nové perspektivy a způsob myšlení.

Jejím cílem je neustále aktualizovat a využívat nové výsledky výzkumu ke zlepšení života lidí a společností. Spojuje vědu s koučováním a vlastními zkušenostmi, což dává lidem nové perspektivy a pomáhá jim růst.

Publikace:

Current Psychology Journal: „Myšlení ovlivňuje naši spokojenost: Sebekontrola je pozitivně spojena s pohodou a zvládáním situací prostřednictvím kontroly našich myšlenek“ 

Vysokoškolské vzdělání:

 • Bakalář ekonomie, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
 • Program Erasmus, Universidade de Vigo, Vigo, Španělsko
 • Master of Human Decision Science at Maastricht University,  Nizozemsko

Další vzdělání:

 • Professional and Self Coach (kouč osobního a profesního rozvoje) IBC Coaching akreditovaný podle International Association of Coaching, ICC, Global Coaching Community, ICC, Global Coaching Institute
 • Pozitivní Psychologie: Dovednosti odolnosti (Positive Psychology: Resilience Skills) – Dr. Karen Reivich – The University of Pennsylvania (online)
 • Věda o štěstí (The Science of Happiness )– The University of California, Berkeley (online)
 • Pozitivní Psychologie (Positive Psychology) – Dr. Barbara L. Fredrickson – The University of North Caroline at Chapel Hill (online)
 • Interculturní Psychologie, Tandem, Plzeň, Česká republika
 • Úvod do organizace mezinárodních setkání mládeže, AGSA, Schierke, Německo
 • Conflict Management, Europa-Direkt e.V., Drážďany, Německo
 • Psychoanalýza a česká a středoevropská kultura a společnost (Psychoanalysis and Czech and Central European Culture and Society) – profesor Joseph Dodds – kurz od CIEE
 • Individuální trénink koučinku Libuše Rychterová – kouč a terapeut s více než 15 letou praxí

Celoživotní členství v mezinárodní společnosti Beta Gamma Sigma (International Honor Society Beta Gamma Sigma) – “Nejlepší v byznysu” –  členství v Beta Gamma Sigma je nejvyšší uznání student byznysu může ve světě obdržet