Pavla Bělostíková, MSc., zakladatelka, koučka a lektorka

Od dětství jsem se zajímala o rozhodování a štěstí. Vystudovala jsme ekonomii a získala magisterský titul v oboru Human Decision Science (psychologii rozhodování a behaviorální ekonomie), můj závěrečný výzkum se zaměřil na pozitivní psychologii (zejména životní spokojenost a sebekontrolu). Má studie o sebekontrole, schopnostech myšlení a životní spokojenosti byla publikována v časopise Current Psychology. Zjistila jsem, že lidé, kteří mají vyšší sebekontrolu, jsou schopni lépe ovládat své myšlenky (nepropadají ruminaci – opakovanému přežvýkávání negativních nebo jiných neproduktivních myšlenek), a proto jsou výrazně šťastnější. Takže, štěstí je stav mysli a zvýšením naší sebekontroly můžeme být v našich životech spokojenější. Vždy jsem věřila, že ekonomie a psychologie by měly být propojeny a že tyto dvě vědy mohou být lidem a společnostem ku prospěchu.

Kromě akademických znalostí mám spoustu životních zkušeností. Žila, studovala a pracovala jsem v mnoha různých zemích a čelila mnoha kulturním rozdílům. Žila jsem v České republice, Německu, Velké Británii, Španělsku, Rakousku a v současné době žiji v Brazílii. Hodně jsem cestovala, což mi otevřelo oči a naučilo mě to vidět věci z mnoha různých perspektiv.

Mimo dalších kurzů v oboru pozitivní psychologie jsem také absolvovala rozsáhlý koučovací trénink a stala jsem se mezinárodní certifikovanou koučkou. Miluji cizí jazyky, mluvím plynně anglicky, německy, španělsky a portugalsky a nabízím koučink, webináře, kurzy a školení v 5 různých jazycích.

Mé silné charakteristiké stránky podle VIA (value in action character strengths survey) jsou perspektiva (vhled a moudrost, otevřenost mysli) kritické myšlení (úsudek), a autentičnost (integrita, upřímnost). Tyto charakteristické silné stránky vědomě využívmá k tomu, abych svým klientům přinesla nové perspektivy a způsob myšlení.

Mým cílem je neustále se aktualizovat a využívat nové vědecké výzkumu ke zlepšení života lidí a společností. Spojuji vědu s koučováním a vlastními zkušenostmi, což dává lidem nové perspektivy a pomáhá jim růst.

Publikace:

Current Psychology Journal: „Myšlení ovlivňuje naši spokojenost: Sebekontrola je pozitivně spojena s pohodou a zvládáním situací prostřednictvím kontroly našich myšlenek“ 

Vysokoškolské vzdělání:

 • Bakalář ekonomie, Univerzita Karlova v Praze, Česká republika
 • Program Erasmus, Universidade de Vigo, Vigo, Španělsko
 • Master of Human Decision Science at Maastricht University,  Nizozemsko

Další vzdělání:

 • Professional and Self Coach (kouč osobního a profesního rozvoje) IBC Coaching akreditovaný podle International Association of Coaching, ICC, Global Coaching Community, ICC, Global Coaching Institute
 • Pozitivní Psychologie: Dovednosti odolnosti (Positive Psychology: Resilience Skills) – Dr. Karen Reivich – The University of Pennsylvania (online)
 • Věda o štěstí (The Science of Happiness )– The University of California, Berkeley (online)
 • Pozitivní Psychologie (Positive Psychology) – Dr. Barbara L. Fredrickson – The University of North Caroline at Chapel Hill (online)
 • Interculturní Psychologie, Tandem, Plzeň, Česká republika
 • Úvod do organizace mezinárodních setkání mládeže, AGSA, Schierke, Německo
 • Conflict Management, Europa-Direkt e.V., Drážďany, Německo
 • Psychoanalýza a česká a středoevropská kultura a společnost (Psychoanalysis and Czech and Central European Culture and Society) – profesor Joseph Dodds – kurz od CIEE
 • Individuální trénink koučinku Libuše Rychterová – kouč a terapeut s více než 15 letou praxí

Celoživotní členství v mezinárodní společnosti Beta Gamma Sigma (International Honor Society Beta Gamma Sigma) – “Nejlepší v byznysu” –  členství v Beta Gamma Sigma je nejvyšší uznání student byznysu může ve světě obdržet