Interkulturní koučink 

Co je interkulturní koučink?

Interkulturní koučink je speciální forma koučinku, která pomáhá lidem a organizacím navigovat a vzkvétat v interkulturním prostředí. Zaměřuje se na uvědomění si kulturních rozdílů, pochopení, a citlivost, tak aby mohli efektivně jednat a komunikovat s lidmi z jiné kultury.

Jak vám může interkulturní kouč pomoci?

Interkulturní kouč pomáhá klientům zlepšit jejich interkulturní kompetence, pojmenovat interkulturní výzvy, využít kulturní rozmanitosti, aby mohli dosáhnout svých osobních a firemních cílů. Koučové mohou poskytovat poradenství v oblastech jako je mezikulturní komunikace, kulturní normy a hodnoty, řešení konfliktů, styly vedení a přizpůsobení se novému kulturnímu prostředí.

Proč je interkulturní koučink důležitý?

Neustále se rozvíjející technické možnosti nám otevřeli dveře do celého světa. Vzniká neustále více mezinárodních spolupráci. Vysílání zaměstnanců do ciziny už není jediná příležitost, kdy jednáme s lidmi z jiné kultury.

Slyším časté argumenty manažerů: „všichni jsme lidi, všichni jsme stejní,“ opak je ovšem pravdou. Existují hluboké kulturní rozdíly, které musíme pochopit, abychom mohli efektivně komunikovat. Zatím co například v české kultuře je velice běžné, a dokonce i zdvořilé říci „NE“, pokud nemůžete něco udělat či někam přijít, v brazilské kultuře říci „NE“ je velice neslušné. Pokud brazilskému manažerovi budete říkat „ne“, nebude se s vámi chtít už nikdy víc bavit.

Ne malé množství manažerů bylo vysláno do zahraničí, aby udělali důležité změny a byli velice rychle posláni zpět do země odkud přišli. Proč? Protože začali zavádět změny, aniž by respektovali jinou kulturu. To se znelíbilo místním manažerům a už byl oheň na střeše. Firmy tak vynaloží spoustu peněz na přesun manažera a jeho rodiny, aby je po měsíci přesouvali zpět do vlasti.

Ignorovat kulturní rozdíly e jedna z největších chyb, které v dnešní době firmy dělají. Způsobuje to chyby v komunikaci, vytváří to nepřátelské prostředí, zamezuje novým podnikatelským příležitostem, snižuje efektivitu atd.

Kdo zažil, pochopí

Já sama jsem žila, studovala či pracovala v 7 různých zemích a kulturách. Každá kultura je jiná. Pochopila jsem, že existují menší a větší rozdíly.

Jsou kultury, které jsou více založené na informacích, je důležitější to, co komunikujete než, jak to komunikujete. Taková je naše česká kultura, já osobně jsem se s takovým přístupem setkala také v Německu, Rakousku a Anglii. Němci a Rakušané jsou velice přesní a přísní, řeknou vám vše narovinu, nechodí kolem horké kaše. Někdy to i pro nás může být přehnané.

Pak jsou kultury, které jsou více založené na emocích, více záleží na tom, jak to řeknete, než co řeknete. S takovým přístupem jsem se setkala v Brazílii a je to pro mě velice těžké. Brazilci chodí kolem horké kaše a pokud s nimi chcete vycházet, tak se kolem té horké kaše také musíte naučit chodit. Nemůžete jim jen tak říct kritiku do očí. Když například paní pokladní řeknete, že je příliš pomalá a zda by nemohla zrychlit, že potřebujete nutně zpět do práce, tak se urazí a zpomalí ještě víc. Kamarádovi nemůžete říct „nechce se mi na výlet,“ musíte to zaobalit „jasně domluvíme se.“

Znám Brazilce, kteří se přestěhovali do Německa a vůbec jim německá kultura nesedla. Němci jim připadli hrubí a nezdvořilí a plní pravidel. A nemalé množství lidí mi řeklo, že Němci žijící v brazílii jsou neurotičtí.

Věřte mi, není to jednoduché jednat s lidmi z odlišné kultury a vyplatí se mezikulturním rozdílům věnovat pozornost.

Autorka: Pavla Bělostíková, MSc

Nabízím školení ve skupinách a individuální koučink klíčových zaměstnanců zaměřené na zvýšení uvědomění si kulturních rozdílů, efektivní komunikaci v mezinárodním prostředí a využití rozdílů ku prospěchu zaměstnanců a firmy. Pokud máte zájem domluvte si nezávaznou 30 min konzultaci zdarma, kde si povíme víc.