JSME LEADER DECISION

Každý den děláme tisíce rozhodnutí, některá z nich vědomě a jiná nevědomě. Kolik z vás někdy studovalo psychologii rozhodování? Víte, k jakým předsudkům jsme náchylní a jak nás může heuristika vést na scestí? Proč vyčerpáváme svoji sebekontrolu a nakonec děláme špatná rozhodnutí, protože naše vůle je unavená ? Nebo proč jsme ochromeni svými emocemi, stresem nebo úzkosti?

Co jsou zkreslení a heuristika, které podléháte? Jak znovu dobít sílu vůle? Jak se stát odolnějšími? Rozhodování bez řádného tréninku je jako hrát se šipkami se zavřenýma očima. Už nechcete hrát se zavřenýma očima? Pak se k nám připojte! Jsme váš aktualizační software pro váš vaši MYSL, aby byla chytřejší! Leader Decision byla založena, aby pomohla lidem a firmám dělat chytřejší rozhodnutí a mít lepší a prosperující život.

Naším posláním je vytvářet trvalé pozitivní změny v životě lidí a společností. 

JSME VĚDECKÝ VÝZKUM

Myšlení ovlivňuje naši spokojenost: Sebekontrola je pozitivně spojena s pohodou a zvládáním situací prostřednictvím kontroly našich myšlenek – Current Psychology Journal 

Pavla, zakladatelka Leader Decision, provedla výzkum, který ověřoval, zda sebekontrola pozitivně ovlivňuje životní spokojenost prostřednictvím schopnosti ovládání myšlenek ((nepoddávání se nechtěným a obtěžujícím myšlenkám) a zda to pomáhá zvládat stres adaptivním způsobem, nikoli maladapivním. Se svými kolegy Karlijn Massar Xincheng Sui zjistila, vyšší sebeovládání že skutečně pomáhá kontrolovat naše myšlení a zvyšuje naše štěstí a naši schopnost lépe se vypořádat se stresem.

TÝM LEADER DECISION

PAVLA BĚLOSTÍKOVÁ MSc | ZAKLADATELKA a VÝKONNÁ ŘEDITELKA

Zakladatelka a výkonná ředitelka Leader Decision. Koučka, trenérka a řečnice. 

Od dětství se zajímala o rozhodování a štěstí. Vystudovala ekonomii a získala magisterský titul v oboru Human Decision Science (behaviorální ekonomie s důrazem na psychologii rozhodování), její závěrečný výzkum se zaměřil na pozitivní psychologii (zejména životní spokojenost a sebekontrolu). Její studie o sebekontrole, schopnostech myšlení a životní spokojenosti byla publikována v časopise Current Psychology. Zjistila, že lidé, kteří mají vyšší sebekontrolu, jsou schopni lépe ovládat své myšlenky (nepropadají ruminaci – opakovanému přežvýkávání negativních nebo jiných neproduktivních myšlenek), a proto jsou výrazně šťastnější. Tzn., štěstí je stav mysli a zvýšením naší sebekontroly můžeme být v našich životech spokojenější. Vždy věřila, že ekonomie a psychologie by měly být propojeny a že tyto dvě vědy mohou lidem a společnostem společně prospívat. 

Jejím cílem je neustále aktualizovat a využívat nové výsledky výzkumu ke zlepšení života lidí a společností. Spojuje vědu s koučováním a vlastními zkušenostmi, což dává lidem nové perspektivy a pomáhá jim růst.

VÍCE
Pavla Belostikova

„Staňte se vůdcem vašich akcí. Ne následníkem Vašich reakcí.“ 

FLÁVIO KRETZER | PARTNER A VÝKONNÝ ŘEDITEL

Partner a výkonný ředitel Leader Decision. Pracuje jako mentor, trenér a mluvčí. 

Vždy byl nadšený sebevědomím a rozvojem lidí. Vystudoval elektrotechniku ​​a MBA v oboru podnikového managementu. Je manažerem s více než 25letými zkušenostmi v nadnárodních společnostech, pracuje na několika místech v Brazílii i v zahraničí, v oblasti ropy a plynu, výroby a zařízení a spotřebního zboží. Byl ředitelem provozu a dodavatelského řetězce v General Electric, v Dover Corporation a také v Private Equity Riverstone, kde vyvinul několik projektů pro vytváření vysoce výkonných týmů, získávání talentů, rozvoj a udržení firmy, pomocí mentoringu, koučování a vášnivého leaderschipu pro komunikaci s ostatními (zákazníky, zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami). Absolvoval kurzy vedoucího a obchodního managementu na West Point _ United States Military Academy v NY a Kellogg Business School v Chicagu. Flávio také absolvoval trenérský kurz s brazilskou společností Coach Coach, Leader of the Future a Ego for Soul s Crescimentum, Mentoring s Mentoring School of Sidnei Oliveira a Nelson Bressan a Mindfulness ustoupila s Parceria Humana.

VÍCE

„Leadership je o růstu lidí.“