JSME LEADER DECISION

Každý den děláme tisíce rozhodnutí, některá z nich vědomě a jiná nevědomě. Kolik z vás někdy studovalo psychologii rozhodování? Víte, k jakým zkreslením jsme náchylní a jak můžou heuristiky ovlivnit naše rozhodování? Proč vyčerpáváme naši sebekontrolu a nakonec děláme špatná rozhodnutí, protože nemáme silnou vůli? Nebo proč se necháme ovlivnit našemi emocemi, stresem nebo úzkostmi?

Ptáte se, co jsou zkreslení a heuristiky, kterým podléháme? Jak znovu dobít „baterky“ sebekontroly? Jak se stát odolnějšími? Rozhodování bez řádného tréninku je jako hrát šipky se zavřenýma očima. Už nechcete hrát se zavřenýma očima? Tak se k nám připojte! Jsme váš aktualizační software pro vaši MYSL, aby byla vnímavější! Leader Decision byla založena, aby pomohla lidem a firmám dělat chytřejší rozhodnutí a mít lepší a prosperující život.

Naším posláním je pomáhat lidem snadněji a lépe se rozhodovat a tím vytvářet trvalé pozitivní změny v životě lidí a společností. 

JSME VĚDECKÝ VÝZKUM

Myšlení ovlivňuje naši spokojenost: Sebekontrola je pozitivně spojena s pohodou a zvládáním situací prostřednictvím kontroly našich myšlenek – Current Psychology Journal 

Pavla, zakladatelka Leader Decision, provedla výzkum, který ověřoval, zda sebekontrola pozitivně ovlivňuje životní spokojenost prostřednictvím schopnosti ovládání myšlenek ((nepoddávání se nechtěným a obtěžujícím myšlenkám) a zda to pomáhá zvládat stres adaptivním způsobem, nikoli maladapivním. Se svými kolegy Karlijn Massar Xincheng Sui zjistila, vyšší sebeovládání že skutečně pomáhá kontrolovat naše myšlení a zvyšuje naše štěstí a naši schopnost lépe se vypořádat se stresem.

LEADER DECISION

PAVLA BĚLOSTÍKOVÁ MSc | ZAKLADATELKA, KOUČKA A LEKTORKA

Zakladatelka Leader Decision. Koučka a lektorka

Od dětství jsem se zajímala o rozhodování a štěstí. Vystudovala ekonomii a získala magisterský titul v oboru Human Decision Science (behaviorální ekonomie s důrazem na psychologii rozhodování), můj závěrečný výzkum se zaměřil na pozitivní psychologii (zejména životní spokojenost a sebekontrolu). Má studie o sebekontrole, schopnostech myšlení a životní spokojenosti byla publikována v žurnálu Current Psychology. Zjistila jsem, že lidé, kteří mají vyšší sebekontrolu, jsou schopni lépe ovládat své myšlenky (nepropadají ruminaci – opakovanému přežvýkávání negativních nebo jiných neproduktivních myšlenek), a proto jsou výrazně šťastnější. Tzn., štěstí je stav mysli a zvýšením naší sebekontroly můžeme být v našich životech spokojenější. Jsem mezinárodní certifikovaná koučka. Vždy jsem věřila, že ekonomie a psychologie by měly být propojeny a že tyto dvě vědy mohou lidem a společnostem společně prospívat. 

Mým cílem je neustále studovat a využívat nové výsledky výzkumu ke zlepšení života lidí a společností. Spojuji vědu s koučováním a vlastními zkušenostmi, což dává lidem nové perspektivy a pomáhá jim růst.

Pavla Belostikova

„Staňte se vůdcem vašich akcí. Ne následníkem Vašich reakcí.“