Loading...
Leader Decision CZ2020-06-08T22:29:51-03:00

Využijte nejnovějších vědeckých výzkumů v oblasti psychologie rozhodování, behaviorální ekonomie a pozitivní psychologie pro zlepšení svého života a pro rozvoj vašeho podnikání

Hlavní výhody, je jich však mnohem víc 

 • Pochopíte, jak se rozhodujeme 

 • Vyhnete se nákladným chybám 

 • Naučíte se předvídat rozhodnutí ostatních 

 • Zlepšíte vaše vztahy 

 • Vzroste vaše sebekontrola a vůle 

 • Budete produktivnější  

 • Stanete se odolnějšími 

 • Zůstanete klidní i uprostřed bouře 

 • Budete ovládat své myšlenky a emoce 

 • Dosáhnete svých cílů  

 • Zvýšíte své příjmy a úspory 

 • Zlepšíte svůj život a podnikání 

Články

Co je to psychická odolnost?

By |16 května, 2020|Categories: Pozitivní psychologie|

Život není dokonalý, a tak my musíme být odolní, abychom zvládli všechny hurikány, které život přináší. Co je tedy psychická odolnost? V psychologii existuje mnoho definic odolnosti. Některé z nich jsem dala dohromady a toto je definice, která se mi líbí nejvíce:  Psychologická odolnost je schopnost zůstat v klidu i během krize, odrazit se od protivenství a vyrůst z výzev.  Co nám tato definice říká? Když procházíme těžkými časy, jsme schopni zůstat v klidu místo [...]

Služby

Chcete-li více informací o našich službách, vyberte si, zda je to pro vás osobně nebo pro vaši společnost. 

Osobní
Firemní

Vědecký výzkum 

Myšlení ovlivňuje naši spokojenost: Sebekontrola je pozitivně spojena s pohodou a zvládáním situací prostřednictvím kontroly našich myšlenek – Current Psychology Journal 

Pavla, zakladatelka Leader Decision, provedla výzkum, ve kterém zjišťovala, zda sebekontrola pozitivně ovlivňuje životní spokojenost prostřednictvím schopnosti ovládání myšlenek (nepoddávání se nechtěným a obtěžujícím myšlenkám) a zda pomáhá zvládat stres adaptivním způsobem, nikoli maladaptivním. Se svými kolegyněmi Karlijn Massar a Xincheng Sui zjistila, že skutečně vyšší sebekontrola pomáhá kontrolovat naše myšlení a zvyšuje naše štěstí a naši schopnost lépe se vypořádat se stresem. Celý článek si přečtěte zde.

KU APPS unikátní metodologie založená na vědě

KNOWLEDGE = ZNALOSTI (vědomosti). Nejprve získáte přesné znalosti, které potřebujete ve své konkrétní situaci. Jaká jsou zkreslení, ke kterým jste náchylní? Jaká heuristika vás může při rozhodování svést na scestí? Co je odolnost? Jaké proměnné budují naši odolnost? … 

UNDERSTANDING = POROZUMĚNÍ Jenom vědět nestačí. Musíte pochopit (porozumět), proč se věci dějí a jak funguje náš mozek a tělo. V této části procesu získáte odpovědi na proč a jak. Proč takto reaguji? A jak mohu změnit své reakce? Pro dlouhodobou změnu je důležité pochopit, proč a jak. 

AWARENESS = UVĚDOMĚNÍ SI  Toto je nejdůležitější a také nejobtížnější část. Vyžaduje to čas a praxi. Četl jsi někdy knihu a pomyslel sis: „Ach, to je skvělé, udělám to ve svém životě. Můj život se změní. “O tři týdny později jste si uvědomili, že se nic nezměnilo, pouze skutečnost, že kniha je místo ve vašich rukou na polici. Proč? Protože jste necvičili své uvědomění si. 

PURPOSEFUL ACTIONS = ZÁMĚRNÉ KROKY (definovat konkrétní cíle) Pokud jste schopni vnímat svoje myšlenky a emoce, heuristiky a zaujatosti, ke kterými jste náchylní, vliv prostředí, vaše tělo a automatické reakcejste si vědomí toho, co můžete a nemůžete ovládat, je čas definovat konkrétní kroky, které zlepší vaši situaci, která pomůžou vašemu zlepšení a růstu. Abyste se posunuli vpřed, musíte podniknout záměrné kroky. Jak řekl Lao Tzu, starověký čínský filozof a spisovatel: „Cesta dlouhá tisíc kilometrů začíná jediným krokem.“ 

PRACTICE = TRÉNINK Aby došlo k udržitelné změně, je nezbytné cvičit. To je myšlenka růstového myšlení, pokud pracujete dostatečně tvrdě, můžete dosáhnout čehokolivpo čem vaše srdce touží. Když se chcete naučit nový sport, například hrát tenis, je přece pochopitelné, že si musíte  naplánovat pravidelný trénink na zlepšení. Pokud jde o kontrolu naší mysli, myšlení a emocí, věříme, že magická změna nastane přes noc. Pokud se chceme stát odolnějšími a méně náchylnými na stres, mít větší sílu vůle nebo dělat chytřejší rozhodnutí, musíme cvičit! 

SMARTER DECISIONS = MOUDŘEJŠÍ ROZHODNUTÍ Život je o rozhodování. Propojíme-li všechny části tohoto procesu, budeme schopni vytvořit udržitelnou změnu a dělat moudrá (chytřejší) rozhodnutí. Co máme na mysli, když mluvíme o (moudrými) chytřejšími rozhodnutími? Rozhodnutí, která vám nebo vaší společnosti pomohou prosperovat (se rozvíjet, růst). Rozhodnutí, která se vyhnou neúměrně vysokým nákladům, jako je ztráta peněz, ztráta zdraví, přátel, partnerů, ničení prostředí atd. Rozhodnutí, která vám přinesou osobní pohodu, prosperitu pro firmu i celou společnost. Čtěte více…

O nás 

Každý den děláme tisíce rozhodnutí, některá z nich vědomě a jiné nevědomě. Kolik z vás se někdy učilo psychologii rozhodování? Víte, k jakým předsudkům jsme náchylní a jak nás může heuristika vést na scestí? Nebo proč a jak vyčerpáváme naši sílu sebeovládání a nakonec děláme špatná rozhodnutí, protože je naše vůle vyčerpána? Nebo proč jsme ochromeni svými emocemi, stresem nebo úzkosti? Chcete vědět co jsou zkreslení a heuristika? Jak znovu nabít sílu vůle? Jak se stát odolnějším? Rozhodování bez řádného tréninku je jako hrát šipky se zavřenýma očima. Už nechceš hrát se zavřenýma očima? Pak se k nám připojte! Jsme váš aktualizační software, aby byla vaše MYSL chytřejší! Přečtěte si více…

Náš tým 

Pavla BelostikováMSc, zakladatelka a generální ředitelka 

Pavla je zakladatelkou a výkonnou ředitelkou Leader Decision. Pracuje jako kouč, trenér a mluvčí (řečník). 

Od dětství se zajímala o rozhodování a štěstí. Vystudovala ekonomii a získala magisterský titul v oboru Human Decision Science (behaviorální ekonomie s důrazem na psychologii rozhodování), její závěrečný výzkum se zaměřil na pozitivní psychologii (zejména životní spokojenost a sebekontrolu). Její studie o sebekontrole, schopnostech myšlení a životní spokojenosti byla publikována v časopise Current Psychology. Zjistila, že lidé, kteří mají vyšší sebekontrolu, jsou schopni lépe ovládat své myšlenky (nepropadají ruminaci – opakovanému přežvýkávání negativních nebo jiných neproduktivních myšlenek), a proto jsou výrazně šťastnější. Takže, štěstí je stav mysli a zvýšením naší sebekontroly můžeme být v našich životech spokojenější. Vždy věřila, že ekonomie a psychologie by měly být propojeny a že tyto dvě vědy mohou být lidem a společnostem ku prospěchu. 

Jejím cílem je neustále aktualizovat a využívat nové výsledky výzkumu ke zlepšení života lidí a společností. Spojuje vědu s koučováním a vlastními zkušenostmi, což dává lidem nové perspektivy a pomáhá jim růst. Přečtěte si více…

„Staňte se vůdcem vašich akcí, ne sledovatelem vašich reakcí.“ 

Flávio Kretzer – partner a výkonný ředitel, mentor, trenér a řečník 

Flávio je partnerem a výkonným ředitelem Leader Decision. Pracuje jako mentor, trenér a mluvčí. 

Vždy byl nadšený sebevědomím a rozvojem lidí. Vystudoval elektrotechniku ​​a MBA v oboru podnikového managementu. Je manažerem s více než 25letými zkušenostmi v nadnárodních společnostech, pracuje na několika místech v Brazílii i v zahraničí, v oblasti ropy a plynu, výroby a zařízení a spotřebního zboží. Byl ředitelem provozu a dodavatelského řetězce v General Electric, v Dover Corporation a také v Private Equity Riverstone, kde vyvinul několik projektů pro vytváření vysoce výkonných týmů, získávání talentů, rozvoj a udržení firmy, pomocí mentoringu, koučování a vášnivého leaderschipu pro komunikaci s ostatními (zákazníky, zaměstnanci a dalšími zúčastněnými stranami). Absolvoval kurzy vedoucího a obchodního managementu na West Point _ United States Military Academy v NY a Kellogg Business School v Chicagu. Flávio také absolvoval trenérský kurz s brazilskou společností Coach Coach, Leader of the Future a Ego for Soul s Crescimentum, Mentoring s Mentoring School of Sidnei Oliveira a Nelson Bressan a Mindfulness ustoupila s Parceria Humana. Přečtěte si více… 

„Leadership je o růstu lidí.“ 

Kontaktujte nás hned!

Koučink odolnosti s Pavlou mi přinesl jakési uklidnění, že co se mi děje není nic nenormálního, nebo neřešitelného, že s tím mohu sama nějak zacházet a může to přinášet jiné výsledky, než nepříjemné emoce, nebo chování, vhled do různých situací, nástroje, jak si poradit. Práce s těmi fakty. V podstatě taky, že to není, že si to jen sama potvrzuji, že jsem dobrá, ale že si mi dala nástroj a potvrdila i to co si sama myslím – takže už tolik nepochybuji. Jsem ještě více v souladu ze sebou. Uvědomuji si mé potřeby a taky hranice. Pracuji na tom, abych si hranice uhlídala, nebo je posunula, ale abych se přitom cítila v souladu ze sebou, abych s tím nebojovala. Jsem v jakémsi novém nadhledu i jako pozorovatel. Taky je pro mě důležité pochopit, jak to vše funguje, to se pak spojuje v jedno.

Zdeňka Novotná, CK Novalja

Koučink s Pavlou mi pomohl se opět aktivizovat a navrátit smysl a radost do dělání každodenních činností. Od Pavly jsem dostala podporu a, pro mě v tu dobu tak důležité, postrčení. Díky Pavle jsem přidala další dílek do mozaiky sebepoznání a její pozitivní optikou zkouším nahlížet některé situace, které život přináší.

Petra, dětská terapeutka

Flavio byl v mé kariéře důležitým mentorem během mého působení manažer ropné a plynárenské společnosti FP&A v Rio de Janeiro, během našich stkání mě podporoval, abych identifikoval své oblasti pro zlepšování a doporučil, jak překonat obchodní výzvy ve finančním oddělení. Flávio se zaměřuje na pochopení vašeho procesu vnitřního růstu a na to, jak dosáhnout další úrovně. S jeho podporou jsem se mohl přesunout na mezinárodní kariéru v USA. 

Vinicius Neves de Souza, Dover Fueling Solutions
Go to Top