METODOLOGIE | KU APPS

Vytvořila jsme jedinečnou vědeckou metodologii, která vám pomůže zlepšit vaše rozhodování, a tím vylepšit váš život a podnikání a jak říká Martin Seligman (zakladatel pozitivní psychologie) moci vzkvétat. Žádné kouzelné vzorce ani zážitek jedné osoby. Přináším vědecky ověřené metody, nástroje a techniky, které můžete snadno použít ve svém životě.  Má metodika se skládá ze šesti kroků: 

1. KNOWLEDGE = ZNALOSTI

Nejprve získáte přesné znalosti, které potřebujete pro vaši konkrétní situaci. Jaká jsou zkreslení, ke kterým jsme náchylní? Jaká heuristika nás může svést při rozhodování na scestí? Co je odolnost? Jaké proměnné budují naši odolnost? Co je vůle? Proč se dostanu do stresu? Jaké jsou procesy, které se dějí v mém mozku a mém těle? Jaké hormony se uvolňují a jak ovlivňují mé tělo?

2. UNDERSTANDING = POROZUMĚNÍ 

Jen něco vědět nestačí. Musíte pochopit, proč se věci dějí a jak funguje náš mozek a tělo. V této části procesu získáte odpovědi na proč a jak? Proč se to děje? Proč takto reaguji? A jak mohu změnit své reakce? Jak funguje náš mozek při rozhodování? Jak fungují zkreslení a heuristiky? Proč jsou tyto zkreslení někdy užitečné? Jak funguje naše sebekontrola? Proč jsou chvíle, kdy máme hodně vůle a pak je to všechno pryč? Jak se náš mozek vyvinul? Proč je naše amygdala rychlejší než náš prefrontální kortex a jak to brání naší sebekontrole? Jak náš mozek reaguje, když jsme ve stresových situacích? Pro dlouhodobou změnu je důležité pochopit, proč a jak. 

3. AWARENESS = UVĚDOMĚNÍ SI 

To je ta nejdůležitější a také nejobtížnější část. Vyžaduje čas a praxi. Četli jste někdy knihu a pomysleli si: „Ach, to je skvělé, budu to tak dělat ve svém životě. Můj život se změní.“ O tři týdny později jste si uvědomili, že se nic nezměnilo, pouze to, že kniha je místo ve vašich rukou na polici. Proč? Protože jste necvičili své uvědomění si. Proto dávám tak velký důraz na proces uvědomování si. I nadále jste náchylní ke zkreslením nebo vyčerpání ega, ale uvědomíte si to a můžete dělat moudřejší ROZHODNUTÍ. 

4. PURPOSEFUL ACTIONS = ZÁMĚRNÉ KROKY 

Když si uvědomujete své myšlenky a emoce, heuristiky a zkreslení, prostředí, které vás ovlivňuje, vaše těle a vaše automatické reakce, uvědomíte si, co můžete a co nemůžete ovládat, je čas definovat konkrétní činy, které vám pomohou se zlepšit a růst. Abychom se posunuli vpřed, musíme podniknout konkrétní kroky. Jak řekl LaoTzu, starověký čínský filozof a spisovatel: „Cesta tisíc kilometrů začíná jediným krokem.“

5. PRACTICE = TRÉNOVÁNÍ 

Abychom viděli udržitelnou změnu, je nezbytné trénovat. To je myšlenka růstového myšlení, pokud pracujete dostatečně tvrdě, můžete dosáhnout všeho, po čem vaše srdce touží. Když se chceme naučit nový sport, například hrát tenis, chápeme, že je potřeba dodržovat pravidelně trénovat, abychom se zlepšili. Pokud jde o kontrolu naší mysli, myšlení a emocí, věříme, že přes noc se stane zázrak. Pokud chceme být odolnější a méně vystresovaní, mít silnější vůli nebo dělat chytřejší rozhodnutí, musíme k tomu přistupovat stejným způsobem, jako když se chceme naučit hrát tenis, lyžovat nebo surfovat, musíme trénovat!

6. SMARTER DECISIONS = MOUDŘEJŠÍ ROZHODNUTÍ 

Život je o rozhodování. Rozhodujeme se neustále, ať už vědomě nebo nevědomě, a tato rozhodnutí určují kvalitu našeho života, práce nebo podnikání, vztahů, zdraví, životního prostředí atd. Když dáme dohromady všechny části procesu, získáme správné znalosti, pochopíme proč, uvědomujeme si vše lépe, vytvoříme cílevědomé kroky a trénujeme, budeme schopni vytvořit udržitelnou změnu a dělat chytřejší rozhodnutí. Co mám na mysli chytřejšími rozhodnutími? Rozhodnutí, která vám nebo vaší společnosti pomohou prosperovat. Rozhodnutí, která se vyhnou vysokým nákladům, jako je ztráta peněz, zdraví, přátel, partnerů, kavlity životního prostředí atd. Rozhodnutí, která vám přinesou životní pohodu, prosperitu pro firmu i celou společnost.