Život není dokonalý, a tak my musíme být odolní, abychom zvládli všechny hurikány, které život přináší. Co je tedy psychická odolnost? V psychologii existuje mnoho definic odolnosti. Některé z nich jsem dala dohromady a toto je definice, která se mi líbí nejvíce: 

Psychologická odolnost je schopnost zůstat v klidu i během krize, odrazit se od protivenství a vyrůst z výzev. 

Co nám tato definice ří? Když procházíme těžkými časy, jsme schopni zůstat v klidu místo toho, abychom se cítili vystresovaní, nervózní, naštvaní, smutní, depresivní nebo ochromení. Kdykoli se s námi stane něco špatného, dostaneme se rychle zpět na svou vlastní kolej. Kromě toho jsme schopni se ještě poučit a růst z této zkušenosti, a proto se stáváme lepšíminež jsme byliJednoduše můžeme říct: „Ať se stane cokoliv, cítím se dobře.“ 

Abyste lépe porozuměli tomu, co to je se cítit odolný, vyzvu vás během mých koučovacích sezení, abyste si udělali toto cvičení. Pojďme si ho teď udělat společně. Vyberte si jednu situaci, se kterou v současné době bojujete a kde byste chtěli být odolnější. Může to pro vás být něco důležitého nebo jen malý problémna tom nezáleží. Vyberte si jen jednu situaci. Zaměřte se pouze na tuto jednu situaci a ne na žádnou jinou. Když si vyberete jednu situaci, zavřete oči a představte si, že k vám přišla kouzelná víla a dala vám sílu být mimořádně odolný. Nyní projdete situaci s touto mimořádnou silou odolnosti, kterou jste právě dostali. Představte si situaci tak podrobně, jak jen můžete. Kde jsi? Co to děláš? Kdo je tam? Co se děje? Co říkáš? To, co je důleži je, když procházíte situací, ptejte se sami sebe: jak se cítím? Po ukončení tohoto cvičení si zkuste vzpomenout na všechny pocity, které jste měli, a zapište je. To je ten pocit, kdy se cítíte být odolní. 

Během tohoto cvičení moji klienti popisují svoje pocity jakocítím se v bezpečí, je mi dobřemám to ve své moci, cítím se sebevědomýjsem jako ryba ve vodě, jsem přírodní, autentický, zakotvenýnaplněnývedený, spokojený, skvělýnapojený, odpočinutý, nadšený, ponořený, živý, nebojácný, člověk. Propojený se svým zdrojem. Jsem schopen se postavit čelem k lidem. Já si plánuji, co budu dělat. Humor používám k prolomení ledů. Vím, co mám dělat. Vím, co říct. Tato představivost nám pomáhá pochopit pojem odolnost a jaké to jekdyž se cítíme odolní.

Když budete odolnější, inese vám to výhody v mnoha oblastech našeho života. Odolný zaměstnanec je schopen lépe řešit problémy, je produktivnější, efektivněji pracuje, má dobré vztahy, vyhýbá se konfliktům, je zdravější a méně náchylný k onemocněním a má méně absencí v práci. Odolný leader dělá lepší rozhodnutí, vyhýbá se ztrátovým chybám, naslouchá svým podřízeným, efektivněji řídí své týmy a je méně náchylný k vyhoření. Odolný partner je lépe schopen udržet harmonickou rodinu, méně jde do konfliktů, s menší pravděpodobností se rozvádí, vychovává sebevědomé a odolné děti. Toto je jen několik výhod, které odolnost přináší. 

Skvělá zpráva je, že navzdory skutečnosti, že někteří jedinci se rodí více či méně odolní, lze odolnost vybudovat. Neexistuje žádná kouzelná víla, která by vás přes noc udělala silnými, ale díky znalostem, porozumění, uvědomění cvičení, můžete být každý den odolnější. Díky výzkumu provedenému v pozitivní psychologii a dalších kognitivních vědách jsem si i já dokázala vybudovat svou vlastní odolnost a nyní jsem ráda, že mohu svým klientům pomoci při budování jejich odolnosti při koučinku.