Prožíváme těžké časy kvůli koronavirovým omezením, karanténě, omezení pohybu… Často musíme hledat nové způsoby a znovuobjevovat naše podnikání. Jsme nuceni pracovat z domova, používat technologie, které jsme nikdy předtím nepoužívali, učit se online, používat platformy, jako je Google class, nahrávat videa, psát články. Musíme změnit styl vedení lidí. Musíme učit naše děti doma. Potřebujeme být trpělivější a tolerantnější. Právě teď čelíme tolika výzvám. Tolik věcí je pro nás nových. 

V těchto chvílích nám často v našich hlavách zazní: „To přece nedokážu udělat!“ (Nejsem dobrý v psaní nebo mluvení před kamerou. Nejsem učitel. Nemohu lidi vést na dálku….) 

Profesorka Carol Dweck definovala dva typy myšlení: fixní myšlení a růstové myšlení. 

Při fixním myšlení, věříme, že naše základní vlastnosti, jako je inteligence nebo talent, jsou fixní vlastnosti. Jsem v něčem dobrý nebo špatný, protože to je to, kdo jsem. Takhle jsem se narodil a nic s tím nemůžu dělat. To vede k tomu, že se snadno vzdáváme, když nám něco trochu nejde. 

Na druhé straně, při růstovém myšlení se domníváme, že naše nejzákladnější schopnosti mohou být rozvíjeny prostřednictvím odhodlání a tvrdé práce, mozek a talent jsou pouze výchozím bodem. Budu-li tvrdě pracovat, budu dobrý ve všem, na co jsem se zaměřil. Tento pohled vytváří odolnost a lásku k učení, a to jsou základní ingredience pro úspěch. 

Co můžete udělat? 

1.Začněte si uvědomovat svoje myšlenky

Možná budete mít doma růstové myšlení, ale v práci fixní myšlení. Všichni jsme kombinací růstového a fixního myšlení. Buďte si vědomi svého myšlení v konkrétní situaci. Pokud si své myšlení neuvědomujete, nemůžete provést změnu, protože ani nevíte, že se má něco změnit. Jak si to můžete uvědomit? Naučte se poslouchat svůj vnitřní hlas. Pokud řeknete „Nemohu to udělat,“ „nejsem dost dobrý,“ „nejsem dobrý spisovatel,“ „nenarodil jsem se jako leader,“ „jsem hloupý“ je to fixní myšlení. Dobře, teď jste si vědomi toho, že jste ve fixním myšlení a můžete to změnit na růstové myšlení. 

2. Změňte svůj vnitřní hlas na:  JEŠTĚ NE 

Zapojte se do vnitřního rozhovoru. Začněte zpochybňovat váš hlas s pevným postojem. Změňte svůj vnitřní hlas na hlas růstového myšlení pomocí „ještě ne“. Když uslyšíte svůj vnitřní hlas, jak říká: „To nedokážu.“ změňte to na „Ještě to nedokážu“. Namísto slova „jsem hloupý.“ Řekněte si: „Ještě jsem se to nenaučil.“ Kdykoli vás vaše fixní myšlení začne srážet dolů, odpovězte JEŠTĚ NE. Je to jako neustálá konverzace mezi ďáblem, který nechce, abyste uspěli, a andělem, který ve vás věří a ví, že to dokážete. Časem a praxí se ďábelský hlas stane slabším a slabším.          

3. Vzpomeňte si na něco, o čem jste si mysleli, že to nikdy nedokážete a pak jste to zvládli

Když budu mít pochybnosti, jestli dokážu něco udělat, a můj vnitřní hlas spustí. „Nikdy se nenaučím mluvit na veřejnosti.“ Moje máma mi vždy připomíná: „Když jsi byla dítě, říkala jsi:„ Mami, nikdy se nenaučím číst. “Umíš číst teď?“ A já odpovím: „Ano, v mnoha jazycích“. Moje máma: „Vidíš!“ Připomeňte si minulé výzvy, které jste úspěšně překonali. Buďte konkrétní! To zavře ďáblovi ústa a posílí vaši sebedůvěru.    

4. Dělejte kroky růstového myšlení 

Teď, když vám váš vnitřní hlas už nebrání, dělejte kroky růstového myšlení. Krok za krokem. Položte si otázky jako: Jaké nové dovednosti potřebuji? Co mohu udělat, abych se zlepšil? Jak to mohu udělat? Pokud si přejete napsat knihu, založte nejdřiv  malý blog, napište příspěvek každý týden, podělte se o něj se svými přáteli, požádejte o zpětnou vazbu, dívejte se na videa o tvůrčím psaní, čtěte knihy… Pokud se doma stresujete a bojujete se sebou, naučte se, jak zvýšit svou odolnost a sebekontrolu. Pokud si přejete vytvořit video na youtube, vezměte si kameru a začněte trénovat. Nahrajte video, sledujte sami sebe, měňte světla, změňte způsob mluvení. Ať už jsou vaše překážky jakékoli, udělejte něco, co vás přiblíží k vašemu cíli! Jeden krok je lepší než žádný krok. Jak řekl Lao Tzu: „Cesta dlouhá tisíc kilometrů začíná jediným krokem.“ 

5. Chvalte sebe i ostatní za pokrok 

Chvalte se za každý pokrok, kterého jste dosáhli. Růstové myšlení se zaměřuje na a oceňuje pokrok nejen konečný výsledek. Chválit se za pokrok je důležité pro povzbuzení lásky a důležitosti učení. Píšete-li knihu, chvalte se za napsání každé stránky. Chcete být klidnější a milující partner? Chvalte se, že jste se naučili být odolnější vůči stresu a jeden den nevybouchli, pak jeden týden, měsíc atd. Chvalte své děti za úsilí, které věnují učení ve škole. Zaměřte se na proces a zlepšení, nejen na výsledky. 

6. Buďte trpěliví a odhodlaní 

Fixní myšlení je velmi snadné, protože pokud nám něco nejde, vzdáme se, a to je vše. Při růstovém myšlení musíme být trpěliví. Učení se a rozvíjení nových dovedností a schopností vyžaduje čas, neděje se to přes noc. Než se nám to podaří, můžeme mnohokrát selhat. Když se vám něco nepodaří, poučte se ze své chyby a pokračujte v pokusech. Když selháváme, náš vnitřní hlas nás znovu začne otravovat: „Jsi k ničemu, říkal jsem ti to.“ Jen laskavě odpovězte: „Hra ještě neskončila. Dokážu to.“ Než Thomas Edison uspěl, vyzkoušel 3000 žárovek vyrobených z mnoha různých materiálů, které nefungovali. 

Využívat růstové myšlení je dovednost, kterou se můžete naučit. Existuje mnoho dalších způsobů, jak toho dosáhnout. Musíte si procvičit své uvědomění a změnit způsob myšlení. Pokud hledáte informace nebo individuální pomoc, neváhejte mě kontaktovat a domluvit si individuální konzultaci koučinku zde. 

Nyní bych vás ráda pozvala, abyste se podívali na tuto úžasnou přednášku Carol Dweck, kde mluví o vědecky prokázaných výhodách růstového myšlení: